Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus lopšelio-darželio “Aušrelė” nuostatai 2021-04-30 16:08:23 57.74 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2021-04-30 16:08:24 1.57 MB
Ikimokyklinio ugdymo programa “Aušrelės spindulėlis” 2021-04-30 16:08:30 3.16 MB
Tvarkų aprašai
Vaikų testavimo Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti tvarkos aprašas 24.71 KB
Vilniaus lopšelio - darželio „Aušrelė“ informavimo apie vaiko lankymą/nelankymą tvarkos aprašas 25.28 KB
Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 32.06 KB
Taisyklės
Įsakymas dėl priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Vilniaus lopšelyje–darželyje „Aušrelė“ prevencijos taisyklių patvirtinimo 47.43 KB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimo tvarka 2020 2021-04-30 16:27:15 356.63 KB
Prašymai
Vaikų priėmimo prašymo forma 2021-04-30 16:23:57 34.5 KB
Prašymas dėl vaiko išvykimo iš darželio 2021-04-30 16:23:58 27 KB
Pažyma dėl vaiko ligos pateisinimo 2021-04-30 16:23:58 13.14 KB
Kita
Projekto Pasakos personažas, kuriuo norėčiau būti nuostatai 382.4 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus lopšelio-darželio „Aušrelė“ 2023-2027 metų strateginis planas 2023-02-08 16:02:11 306.5 KB
2019-ųjų metų veiklos ataskaita 2023-02-08 16:02:11 38.39 KB
2018-ųjų metų veiklos ataskaita  2023-02-08 16:02:11 99.5 KB
Metinės vadovo ataskaitos
Metinė vadovo veiklos ataskaita 2023 m. 2024-03-29 15:44:21 1.52 MB
Metinė vadovo veiklos ataskaita 2022 m. 2024-03-29 15:44:21 1.56 MB
Metinė vadovo veiklos ataskaita 2021 m. 2024-03-29 15:44:21 1.29 MB
Metinė vadovo veiklos ataskaita 2020 m. 2024-03-29 15:44:21 430.49 KB
Metinė vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2024-03-29 15:44:21 20.37 KB
Kitos ataskaitos
Lėšų panaudojimas 2023 m. 17.61 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d. 2022-07-05 01:38:31 355.19 KB
Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. gruodžio 31 d. 2022-07-05 01:38:32 0.96 MB
Finansinės ataskaitos 2019 m. 2022-07-05 01:38:32 372.86 KB
Finansinės ataskaitos 2018 m. 2022-07-05 01:38:32 302.57 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas-paroda „mama, mamyte, mano mylima“ nuostatai 175.09 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Pirma savaite - maitinimo meniu 2021-04-30 16:36:08 15.48 KB
Antra savaite - maitinimo meniu 2021-04-30 16:36:08 15.72 KB
Trečia savaite - maitinimo meniu 2021-04-30 16:36:08 15.86 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko Išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo (2020 m. vasario 12 d. Nr. 1-420) 2021-04-30 16:36:08 27.6 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305). 2021-04-30 16:36:08 267.43 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-04-30 16:36:09 670.98 KB
Rekomenduojamų ir neleidžiamų maisto produktų sąrašas 2024 m. 107.58 KB
Biudžeto ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Lėšų panaudojimas 2021 m. 2022-01-26 15:43:48 13.16 KB
Lėšų panaudojimas 2020 m. 2022-01-26 15:43:48 41 KB
Lėšų panaudojimas 2019 m. 2022-01-26 15:43:48 31 KB
Lėšų panaudojimas 2018 m. 2022-01-26 15:43:48 33.5 KB
Lėšų panaudojimas 2017 m. 2022-01-26 15:43:48 33 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017 – 2018 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 20 d. Įsakymu Nr. 30-1815

2021-04-30 16:48:22 124.38 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Estremaliųjų situacijų valdymo planas 2021-04-30 16:25:29 283.09 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-04-30 16:14:46 38.89 KB
Vaikų ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) duomenų tvarkymo taisyklės 2021-04-30 16:14:46 51.14 KB
Vilniaus lopšelis-darželio “Aušrelė” Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-04-30 16:14:46 24.34 KB
Vilniaus lopšelio-darželio “Aušrelė” tinklapio Privatumo politika 2021-04-30 16:14:47 25.55 KB
Vilniaus lopšelio-darželio “Aušrelė” Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-04-30 16:14:47 91 KB
Vilniaus lopšelio-darželio “Aušrelė” formos pasirašyti tėvams 2021-04-30 16:14:47 20.68 KB
Pavieniai failai Atnaujinta Dydis
Informacinis leidinys nukentėjusiems asmenims 12.58 MB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Vaikų testavimo Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti tvarkos aprašas 24.71 KB