Vizija, misija, vertybės

Vizija

Moderni, aukštos kultūros, nuolat ieškanti ir kurianti organizacija, pasirengusi plėsti savo veiklas, atitinkančias bendruomenės poreikius, garantuojanti saugias ir sveikas ugdymo(-si) sąlygas, auginanti vaiką, gebantį kurti, ieškoti, sveikai gyventi, realizuojanti mokymosi visą gyvenimą idėją, mokanti įsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje.

Misija

Padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis, atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią  patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais.

Vertybės

 • pagarba vaiko asmenybei ir individualybei – kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip asmenybė, turinti teisę daryti poveikį savo ugdymuisi, atskleisti savo gebėjimus;
 • pedagogų siekimas tobulėti, taikyti įvairius metodus bei modernias technologijas ir kurti edukacinę aplinką;
 • glaudus bendradarbiavimas su šeima; tėvai – aktyvūs pagalbininkai ugdymo procese, vaikų sveikatos stiprinime.
Atnaujinta: 2024-06-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Pasaulis