Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus lopšelio-darželio „Aušrelė“ 2023-2027 metų strateginis planas 2023-02-08 16:02:11 306.5 KB
2019-ųjų metų veiklos ataskaita 2023-02-08 16:02:11 38.39 KB
2018-ųjų metų veiklos ataskaita  2023-02-08 16:02:11 99.5 KB
Metinės vadovo ataskaitos
Metinė vadovo veiklos ataskaita 2023 m. 2024-03-29 15:44:21 1.52 MB
Metinė vadovo veiklos ataskaita 2022 m. 2024-03-29 15:44:21 1.56 MB
Metinė vadovo veiklos ataskaita 2021 m. 2024-03-29 15:44:21 1.29 MB
Metinė vadovo veiklos ataskaita 2020 m. 2024-03-29 15:44:21 430.49 KB
Metinė vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2024-03-29 15:44:21 20.37 KB
Kitos ataskaitos
Lėšų panaudojimas 2023 m. 17.61 KB