Tėvų komitetai

Lopšelyje-darželyje veikia vaikų grupių tėvų komitetai. Jie renkami grupės tėvų susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje iš trijų asmenų.

Tėvų komitetai, bendraudami su grupių pedagogais, padeda spręsti grupės veiklos ir vaikų ugdymo klausimus: aptaria su grupės pedagogu vaikų saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus gavimo klausimus, padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai ir direktoriui.

Vaikų ugdymo organizavimo, saugumo užtikrinimo ir kitais vaikams ir jų tėvams (kitiems įstatyminiams atstovams) aktualiais klausimais Lopšelio-darželio direktorius gali organizuoti  tėvų (kitų įstatyminių atstovų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

 Lopšelio-darželio grupių tėvų komitetų susirinkimas gali būti šaukiamas direktoriaus iniciatyva arba grupių tėvų komitetų reikalavimu ypač svarbiais Lopšelio-darželio veiklos organizavimo klausimais.

Atnaujinta: 2024-06-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!

Pasaulis