Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2020 m. I ketv. 

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020 m. I ketv.

 

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

Dietistas

*

1

*

Kiemsargis

*

1

*

Pastatų priežiūros specialistas

286

3

432

Sandėlininkas

*

1

*

Sargas

725

3

777

Sekretorius

351

2

338

Skalbėja

*

1

*

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

220

2

284

Valytojas

446

3

467

Virėjas

737

4

829

Direktorius

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

1

*

Fizinio lavinimo specialistas

 

1

*

Logopedas

*

1

*

Meninio ugdymo pedagogas

*

1

*

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1072

26

1103

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1194

4

1180

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja

684

12

889

Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja

452

3

489

Psichologas

*

1

*

Socialinis pedagogas

*

1

*

Specialusis pedagogas

*

1

*

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

 

Atnaujinta: 2023-12-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Pasaulis